Brasla


 
Braslu var pieskaitīt pie „mazo” upju kategorijas. Tās lejtecē nav mazām upēm tik raksturīgo dabas radīto laivotāju šķēršļu - bezcerīgu koku sanesumu, tomēr pa kādam gadās. Pēc Braslas ūdenskrātuves aizsprosta kam laivas apnesam pa labo pusi, upes plūdums raits, gadīsies pa kādam retam kokam straumē. Upes posmā lejpus HES aizsprosta līdz ietekai Gaujā ir vērā ņemama straume un straujteces.
Augstākā ūdens līmenī sēres, akmeņi un salas ir zem ūdens, bet zemā tie var traucēt pārvietošanos pa upi. Braucienu pa Braslu daudzveidīgāku padara daudzie smilšakmens atsegumi, kas līdz Buļu iezim ir gandrīz katrā lielākā upes līkumā: kopumā desmit lielāki atsegumi četru upes kilometru garumā. Maršruta beigas gana mierīgas, bet ar vienu no varenākajiem Gaujas skatiem pie Siguldas.

*Laivu nodrošinājums Braslas upē notiek sadarbībā ar „Mežmalas laivas”

Interesanti.
20.gs. 20-jos gados Braslas upē tiek likvidēta Mazstraupes dzirnavu slūžu sistēma, un kopš tā laika upe ir kļuvusi ~ 2m seklāka.
Latvijā ir Vēl viena upe ar nosaukumu Brasla. Tā tek caur Aizkraukles, Skrīveru un Ogres novadiem un ir vien 24km gara.

Maršruti
 
Braslas HES – Sigulda (Gauja) 1diena – 21km
1 kanoe – €52/laiva
2 – 4 kanoe – €32/laiva
5 – 8 kanoe – €27/laiva

Plācis – Sigulda (Gauja) 2dienas – 44km
1 kanoe – €75/laiva
2 – 4 kanoe – €45/laiva
5 – 8 kanoe – €40/laiva