Tā pumpurs plauka


Līdzīgi kā pērn, mēs ar laivām, Miks ar fotoaparātu, devāmies uz pavasara laivu pasākumu “Bārtas Pumpurs”