Luīze Sēliete ar savu klasi uzvar viktorīnā.


Viktorīna „Ko tu zini par Bārtas upi” ir noslēgusies, un Sofijas Laivas savus gudriniekus ir atraduši. Lai arī jautājumi bija gana sarežģīti, mums liels prieks, ka bijāt pietiekami erudīti un lielākoties veiksmīgi tikāt ar tiem galā. Šogad dalībnieku skaits bija kupls, konkurence solīda un vietu sadalījumu ļoti blīvs. Daudz ko izšķīra ātrums un laiks kāda tika iesūtītas atbildes. Viktorīnas gaitā saņēmām atbilžu variantus sākot no Latvijas lielākās vidusskolas, beidzot ar pavisam mazām skoliņām un pat no autoskolas… Un galu galā mēs varam secināt – mazi cinīši gāž lielus vezumus. Apkopojot visas iesūtītās atbildes, izrādījās, ka savu klasi 2 dienu nobraucienā pa Bārtas upi šovasar vedīs Luīze Sēliete no Liepājas 1. Ģimnāzijas. Otro un trešo vietu godam izcīnīja vienas no mazākajām Latvijas skolām – attiecīgi Sikšņu un Bārtas pamatskolas un viņi varēs doties vienas dienas nobraucienos pa Bārtas upi un Liepājas Cietokšņa kanālu. Ar uzvarētājiem sazināsimies jau vistuvākajā laikā.

Mēs ceram, ka uzzinājāt daudz jauna un interesanta par vienu no jaukākajā Kurzemes upēm – Bārtu. Uz tikšanos jau drīz!

 1. vieta. Luīze Sēliete, Liepājas 1. Ģimnāzija 8.a klase
 2. vieta. Agrita Brizga (klases audzinātāja), Sikšņu pamatskola 7.klase
 3. vieta. Laura Rūsiņa, Bārtas pamatskola 9.klase

 

Pirms laivot Bārtu, šis varētu būt noderīgi arī TEV.

Cik daudz Tu zini par Bārtu?

1. Bārtas upes kopējais garums ir 98km. No tiem – 43km Bārtas upe tek Latvijas teritorijā. Nosaucat valsti, kurā sāk savu tecējumu Bārtas upe?

 1. Igaunija
 2. Baltkrievija
 3. Lietuva
 4. Krievija

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Bārtas upe jeb lietuviski Bartuva savu tecējumu sāk Lietuvā, Žemaitijas augstienē pie Plateļu ezera.

2. Kur ietek Bārtas upe?

 1.  Baltijas jūrā
 2.  Liepājas ezerā
 3.  Liepājas Tirdzniecības kanālā
 4.  Papes ezerā

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Bārtas upe ietek Liepājas ezerā, kas savukārt savieno Bārtu ar Baltijas jūru.

3. Bārtas upei ir vairākas labā un kreisā krasta pietekas. Nosaucat lielāko Bārtas upes pieteku?

 1. Loba
 2. Tosele
 3. Vārtāja
 4. Apše

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Vārtāja ir Bārtas upes lielākā pieteka. Tās garums ir 64km. Otras garākās pietekas Lobas garums ir 52km. Loba atrodas Lietuvā.

4. Nosaucat lielāko apdzīvoto vietu Latvijā, kurai garām tek Bārtas upe?

 1. Skoda
 2. Bārtas ciems
 3. Rucava
 4. Nīca

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Nīca ir lielākā apdzīvotā vieta Latvijā kam garām tek Bārtas upe. Nīcas ciemā dzīvo ~1000 iedzīvotāji, bet visā Nīcas novadā nepilni 4000 iedzīvotāju.

5. Bārtas upes krastā atrodas augstākais morēnas ūdenskritums Latvijā – Dūkupju ūdenskritums. Tā augstums ir aptuveni 2.5 metri. Ar ko interesants ir šis skaistais dabas veidojums?

 1. Tā pakāje ir iecienīta zivju nārsta vieta
 2. Tas ik gadus aizvien vairāk atkāpjas no Bārtas upes
 3. Sena pagānu kulta vieta
 4. 2.Pasaules kara laikā blakus tam atradies Sarkanās armijas ģenerālštābs

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Dūkupju ūdenskritums tek cauri cietajam, bet irdenajam morēnas slānim un ik gadus lēnām atkāpjas no Bārtas upes. Šis ir viens no visaugstākiem ūdenskritumiem Latvijā un šobrīd atrodas ~100m attālumā no Bārtas upes.

6. Ar ko interesants ir aptuveni 7km garais Bārtas upes posms no Jaunā Bārtas tilta pie Nīcas līdz upes iztekai?

 1. Mākslīgi izrakta jauna upes gultne.
 2. Atrodas Latvijā īpaši aizsargājamu ūdensaugu biotops.
 3. Notikušas pirmās peldēšanas sacensības atklātā dabā.
 4. Šis ir vislīkumotākais Bārtas upes posms.

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Lai novērstu regulāros plūdus, 7km garumā tika izrakta jauna upes gultne, upi iztaisnojot, padziļinot un uzberot dambjus. Šie darbi sākās 1932.gadā, bet grandiozais projekts pabeigts 1936. gadā. Projekta kopējās izmaksas sasniedz 2 miljonus latu, savukārt vidējā dienas samaksa strādniekam bija tajos laikos ļoti pieklājīga – 5 lati dienā.

7. 17. gadsimta 20 gados, hercogs Fridrihs attiecībā uz Bārtas upi izstrādā kādu projektu. Ko paredzēja hercoga plāns?

 1. Bārtas upes gultnes un straumes maiņu.
 2. Bārtas upes aizbēršanu.
 3. Bārtas upes privatizāciju
 4. Bārtas upes padziļināšanu, lai tā kļūtu kuģojama.

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Kurzemes hercogiste loloja lielas cerības attiecībā uz Bārtas upi, un hercogs Fridrihs nolemj padarīt Bārtu par kuģojamu upi ar mērķi, lai Liepājas tirgotāji varētu piekļūt Skodas tirdzniecības rajoniem. Plāns gan netiek tā arī īstenots.

8. Pirmo tiltu pāri Bārtas upei uzcēla 20.gadsimta sākumā netālu no Nīcas. Tas tika veidots kā plosts, un tā posmi savstarpēji bija savienoti ar ķēdēm. Ar ko tika aizstāts šis pirmais tilts pār Bārtu pavasaros un rudeņos?

 1. Pārceltuvi
 2. Katapultu
 3. Liellaivām
 4. Trošu laipu

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Lai izvairītos no palu ūdeņiem pavasarī un iesalšanu ledū ziemā, rudeņos plostveida tilts tika izvilkts krastā un to aizstāja ar pārceltuvi.

9. Vietvārdam Bārta ir senprūšu izcelsme. 13.gs. Eiropas austrumus blīvi apdzīvoja senprūšu ciltis. Vienu no tām sauca par Bartiem. Ko latviski nozīmē senprūšu vārds Barta?

 1. Āmurs
 2. Cirvis
 3. Kuvalda
 4. Vāle

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Senprūšu valodā Bārta nozīmē cirvis (kaujas cirvis). Interesanti, ka līdzīgs stāsts ir vēl vienai Kurzemes upei – Vārmei. Ar tās vārda izcelsme nāk no senprūšu cilts – Vārmiem.

10. 1928. gadā pār Bārtas upi pie Nīcas tiek uzbūvēts elegants ozolkoka tilts. Diemžēl tas beidz pastāvēt 1949. gada pavasarī. Kas tam ir par iemeslu?

 1. Ķirmji sabojā tiltu
 2. Tilts nodeg
 3. Palu laikā tiek izskaloti tā balsti
 4. Otrā pasaules kara beigās to iezāģē vācu karaspēks un tas iebrūk

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Kara pēdējās dienās tiltu iezāģē vācu karaspēks, lai vieglāk to būtu, atkāpjoties uzspridzināt. Tilta saspridzināšana gan tiek novērsta, bet nodarītais kaitējums ir neatgriezenisks. 1949. gada pavasarī skaistais tilts iebrūk.

11. 2.Pasaules kara laikā Bārtas upe ir bijusi dabiskā frontes līnija. Vēl līdz mūsdienām upes krastos vietām ir saglabājušās un apskatāmas liecības par 2 pasaules kara drūmajiem notikumiem. Kas tās ir par liecībām?

 1. Nodegušo māju krāsmatas
 2. Karavīru raktās tranšejas
 3. Izbūvētie betona nocietinājumi
 4. Pamesta smagā militārā tehnika

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

2. Pasaules kara beigās Bārtas upes krastos norisinās aktīva kara darbība, pazīstama arī kā „Kurzemes katls” (platība – 14 208 kv.km Robežlīnija pa sauszemi – Klapkalnciems –Tukums – Džūkste – Auce – Vaiņode – Bārta. Tur atradās 230 000 vietējo iedzīvotāju, 150 000 bēgļu, vācu 16. un 18.armija – pavisam 24 divīzijas, ieskaitot Latviešu leģiona 19.divīziju). Vēl līdz mūsdienām Bārtas upes krastos tās mežainākajos apvidos ir skaidri redzamas karavīru rakto tranšeju pēdas.

12. 1916. gadā tiek pabeigts Vīles mazbānīša tilts pār Bārtas upi. Kas bija šī šaursliežu dzelzceļa tilta celtnieki?

 1. Vācu karavīri.
 2. Brīvlaistie Bārtas zemnieki
 3. Lietuvas algotņi
 4. Uzņēmums “Nīcas tilti”

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

600mm dzelzceļa tilts pār Bārtas upi 1916. gadā uzbūvēja vācu karaspēks. Šī līnija savienoja Dubeņus ar Rucavu. 1922. gadā tika pagarināta, lai savienotu Liepāju un Rucavu.

13. 1960. gadā dzelzceļa līnija pāri Bārtai tiek slēgta. Līdz mūsdienām pār Bārtas upi ir saglabājies tikai viens no unikālā tilta posmiem. Vīles tilts tika daļēji demontēts, un tā posmi aizvesti. Taču viens no šī tilta posmiem joprojām kalpo par gājēju tiltu cilvēkiem. Kur šodien apskatāms šis vecais Vīles tilta posms?

 1. Gājēju tilts pāri Bārtas ciema dīķim
 2. Gājēju tilts pie Grobiņas pilsdrupām
 3. Gājēju tilts Liepājas Promenādē pie Dzintara pulksteņa.
 4. Gājēju tilts pāri Toseles upei

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

20. gadsimta sākumā būvētais Vīles tilts sastāvēja no trim lieliem metāla posmiem. 1960. gadā slēdzot šaursliežu dzelzceļu, divi tā posmi tiek demontēti un aizvesti. Viens no vecā Vīles tilta posmiem mūsdienās joprojām apskatāms un tas kalpo par gājēju tiltiņu pie Grobiņas pilsdrupām.

14. 20. gadsimta 20tos un 30tos gados Bārtas upes pašā lejtecē uz Cionas salas bija iecienīta pulcēšanās vieta plostniekiem. Uz šīs salas atradās…

 1. Aptieka
 2. Krogs
 3. Baļķu birža
 4. Baznīca

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Līdz Otrā pasaules kara sākumam, uz Cionas salas atradās krogs. Tā bija populāra pulcēšanās vieta plostniekiem. Un ne tikai. To bija iecienījuši arī apkārtējie iedzīvotāji. Diemžēl līdz mūsdienām kroga māja nav saglabājusies.

15. 30. gados pa Bārtas upi uz Liepāju tika pludināti līdz pat 10’000 baļķu dienā. Ko vēl bez baļķiem bieži mēdza transportēt pa Bārtas upi?

 1. Nīcgales olu produkciju
 2. Niedres
 3. Militārās kravas
 4. Kontrabandas degvielu un cigaretes

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

20jos un 30jos gados pa Bārtas upi bez baļķiem tika transportētas arī spīlu jeb niedru kravas. Spīlas joprojām ir tradicionāli jumta segumi daudzās viensētās Bārtas upes lejtecē.

16. Bārtas upes krastā pie Bārtas ciema tilta atrodas piemiņas akmens kādam Latvijas Republikas valstsvīram. Kas ir šis par vīru?

 1. Jānis Birznieks
 2. Jānis Čakste
 3. Kārlis Ulmanis
 4. Zigfrīds Anna Meirovics

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Bārtas upes krastā, netālu no Bārtas ciema tilta, ir uzstādīts piemiņas akmens pirmajam Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministram Jānim Birzniekam. Tieši ar Birznieka vārdu ir saistāms Latvijas Republikas lauksaimniecības uzplaukums 30 gadu otrajā pusē. 1941.gadā Jāni Birznieku un viņa ģimeni izsūta uz Sibīriju. Jānis Birznieks mirst 1955. gadā un apglabāts Novoselovas kapsētā. Šodien pāri kapsētai skalojas Jeņisejas HES ūdeņi.

17. Par godu Bārtas upei, 1928. gadā Lielbritānijā būvētajam tvaikonim tiek dots vārds „Bārta”. Lai arī „Bārta”  bija sauskravu kuģis, tas 2. pasaules karā pārvadājis arī militārās kravas. Vai zināt, kāds interesants liktenis bija tvaikonim „Bārta” ?

 1. „Bārta” 2. pasaules karā taranēja un nogremdēja Baltijas jūrā vācu karakuģi un pēc kara kļuva par kuģi – varoni
 2. „Bārta” 2. pasaules karā nogremdēta, vēlāk izcelta un atjaunota. Tvaikonis turpināja kuģot līdz tas atkal nogrima
 3. „Bārta” 2. pasaules karā beigās uz Zviedriju nogādāja 250 bēgļus no Latvijas un atrodas Zviedrijā joprojām
 4. „Bārta” 2. pasaules karā nogremdēta un mūsdienās ir ļoti populārs ūdenslīdēju apskates objekts Krievijā

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Vesthārtlpūlā (Lielbritānija) būvētais tvaikonis „Bārta” savā mūžā piedzīvo divas nogrimšanas. Kuģi 2.Pasaules kara laikā (1941.21.sept.) Kronštates reidā nogremdē vācu karaspēks. Taču 1944. gadā kuģis tiek izcelts un tā kapitālais remonts pabeigts 1948. gadā. „Bārta” turpina kuģot un pārvadāt kravas starp dažādām Baltijas jūras ostam, līdz (1949.4.febr.) tas pie Ventspils uzskrien uz sēkļa un mazliet vēlāk (1949.19.febr.)ar pārlūzt uz pusēm. Kuģis otrreiz vairs netiek glābts.

18. Bārtas upes baseina augštecē, tās pietekas Lobas krastā (Lietuvas teritorijā) atrodas apdzīvota vieta Apole. Ar ko īpaša šī vieta?

 1. Senākā, rakstos pieminētā, apdzīvotā vieta Lietuvā
 2. Atrodas vecākais Lietuvas pilskalns
 3. Lietuvas karaļa Mindauga dzimšanas vieta
 4. Eiropas ģeogrāfiskais centrs

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Pirmās rakstītās ziņas par kuršiem atrodamas Hamburgas un Brēmenes arhibīskapa Rimbertea aprakstā ”Sv. Anskara dzīve” un attiecināmas uz laiku ap 854. – 855. gadu. Rimberta minētie kurši (cori) apdzīvoja piecas valstis (civitātes), cīņu aprakstā tiek minētas divas pilis – Jūrpils (Seeburg) un Apole (Apulia). Par Jūrpili uzskata Grobiņu, bet Apole atrodas Bārtas upes augštecē, tagadējā Lietuvas teritorijā, 13 km no Skodas DA virzienā Bārtas pietekas Lobas krastā. Šīs ir pirmās vēstures avotos minētās ziņas par apdzīvotu vietu tagadējās Lietuvas teritorijā.

19. 2008. gadā Bārtas upē noķerta milzu zivs, kura pasludināta par jebkad lielāko Latvijā. Interesanti, ka noķertā zivs pārsniedza pat ihtioloģiskajā literatūrā minēto maksimāli iespējamo izmēru mūsu ūdeņos. Kas ir šī par zivi?

 1. Taimiņš
 2. Sapals
 3. Vimba
 4. Vēdzele

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Viļņa Žimanta 2008. gada noķertā vēdzele bija 5,5kg smaga un 88cm gara. Tā ir lielākā jebkad noķertā vēdzele Latvijā.

20. No 2007.g. – 2012.g Bārtas upē un Liepājas ezerā „Sofijas Laivas” organizēja ekotūrisma laivu sacensības „Liepājas Regate”. Tradicionāli uzvarētājs tika noteikts summējot rezultātus trijās disciplīnās: ātrums, erudīcija un…

 1. Orientēšanās spējas ūdenī
 2. Sacensību laikā noķerto zivju skaits
 3. Apgāzto konkurentu laivu skaits
 4. Ūdenī atrasto PET pudeļu skaits

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Lielākajā vasaras ūdenstūrisma pasākumā Liepājā un Bārtas upē, uzvarētāji tiek noskaidroti summējot: ātrumu, erudīciju un atrasto PET pudeļu skaitu.

21. Kopš 2010.gada, tradicionāli ūdenstūrisma sacensībās „Bārtas Kartupelis”, maltīti no rudens veltēm visiem sacensību dalībniekiem gatavo kāds pazīstams Latvijas pavārs. Nosaucat viņu?

 1. Mārtiņš Sirmais
 2. Mārtiņš Rītiņš
 3. Havjers Garsija
 4. Elmārs Tannis

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Rudens laivu pasākumā „Bārtas Kartupelis” laikā par dalībnieku vēderiem rūpējās lieliskais meksikāņu izcelsmes Latvijas pavārs Havjers Garsija. Havjers visiem dalībniekiem pagatavoja maltīti no Kurzemes rudens lauku labumiem ko pats ar nodēvēja par “Kurzemes Ratatouille”.