Ielūdz Guntis Grūbe. Alokste.


Iespējams, kontrastainākā no visām upēm Kurzemē. Pamatīgi uzpludinājumi mijas ar straujteču zigzagiem, meliorētiem grāvjiem, seklumiem un 5m dziļām upes gultnēm. Stāvkrasti un labības lauku lejas. Upe ir viennozīmīgi bagāta zivīm. Piedevām pamatīgs kultūrvēsturiskais mantojums pašā upē un tās krastos (ko vērts vien ir „Mosfilm” divsēriju klasikas „Sarkanais Laukums” (1970.g.) iemūžinātie Alokstes skati un Somijas varoņa un prezidenta K.G.Mannerheima dzimtas rezidence). Dīvaini, bet visā šajā 17km mikslī no Vārsberģiem līdz Apriķiem neviena dabas veidota nelaivojamā šķēršļa. Vien divi HESi un trīs cilvēka bērti aizsprosti. Ja ticam vietējiem, ka šodien laivojām pie standarta jūlija ūdenslīmeņa, ieteicams vienas vai divu dienu (apvienojot ar Tebru) braucamgabals. Iesakām izmēģināt Aloksti ar telti vasarā.
Paldies visiem tiem 30, kuri atsaucās „Ielūdz Guntis Grūbe” aicinājumam. Noteikti turpināsim tradīciju!

foto: I.Ramane, S.Dejus, D.Grūbe