Atlicis nu pārkāpt vien astei!


Brīdis, kad Bārtas upes ainavas pie Nīcas papildinās latviešu mākslinieces Elitas Patmalnieces versija par trešo pikniklaivu ir pavisam tuvu. Šis, iespējams, ir Sofijas laivas vērienīgākais projekts Bartinera ietvaros. Paldies visiem, kuri palīdzēja un kuri vēl palīdzēs to realizēt – māksliniecei Elita Patmalniece, māksliniecei Sandra Dzilna, viesu namam “Sīpoli” un Sīpoli Design. Lai gan turpinājums vēl tikai sekos, jau šobrīd tas ir bijis aizraujošs un košs piedzīvojums mums visiem!

 

Turaids Šēfers