VI Lauce, Ellīte, Iecava. Pļaviņu HES – Tenteni


Sestā ceļojuma nodaļa nāk ar dažiem jaunumiem. Pirmkārt, esam nonākuši līdz vietai, kur mums jāmaina Daugavai piederošās upes pret Lielupes atbildībā esošajām. Otrkārt, mums pievienojies vēl viens domubiedrs un izmantojam jau 3 kanoe. Treškārt, notiks paliela atkāpe no mūsu sākotnējā plānā par “pārkāpšanu” citā baseinā.