Noslēgusies viktorīna par Vārtājas upi!


Apkopojot visas iesūtītās atbildes, ir noskaidroti lielākie gudrinieki “Sofijas laivas” organizētajā skolu viktorīnā par Vārtājas upi. Saskaitot pareizās atbildes un to iesūtīšanas laiku, uzvarētāju trijnieks mums ir šāds:
1.vieta – Grobiņas Pamatskolas 8a klase (atbilžu iesūtītāja Una Kalniņa)
2.vieta – Sikšņu Pamatskolas 8. klase (atbilžu iesūtītāja Agrita Brizga)
3.vieta – Liepājas valsts 1. Ģimnāzijas 11c.klase (atbilžu iesūtītāja Signe Berga)
Apsveicam un jau tuvākajā laikā sazināsimies ar jums, lai nodotu godam nopelnītās balvas.
Neskatoties pat uz to, ka jautājumi bija tiešām sarežģīti un ne visu atbilžu meklēšanai varēja līdzēt „palīgs” Google, mums ir patiess prieks, ka šī gada viktorīnai bija tik liela atsaucība. Sakām paldies visiem, kuri piedalījās un iesūtīja atbildes. Noteikti bija vērts kopā ar klasesbiedriem, klases audzinātāju un vecākiem palauzīt galvu un uzzināt daudz ko jaunu un interesantu par šo jauko Latvijas upi – Vārtāju.
Mēs pirms šīs viktorīnas maz ko zinājām par Vārtāju un, tikai gatavojot to, sapratām, cik daudz interesanta un unikāla gan bijis, gan joprojām sastopams tās krastos. Diez, kā būtu skanējušas Raimonda Paula melodijas, ja tām vārdus nebūtu dāvājis Alfrēds Krūklis, vai, kāds uzraksts rotātu mūsu Brīvības pieminekli, ja Kārlim Skalbem tik liela autoritāte nebūtu bijis Vārtājas krastos dzimušais Kronvaldu Atis.
Lielākā daļa no Jums veiksmīgi tika galā ar jautājumiem. Viktorīnas organizētāji īpašu paldies vēlas pateikt visiem tiem, kuri šogad gan pie balvām netika, bet braši cīnījās: Kalvenes pamatskolas Vides pētnieku pulciņa bērniem un skolotājai Vitai Roģei par jaukajām fotogrāfijām, Jēkabpils valsts ģimnāzijai un Mārtiņam Biļevičam. Mārtiņš un Co kļūdījās tikai vienā jautājumā. Līdzīgi klājās (1 kļūda) rīdziniekam Armandam un viņa klasei. Malači! Un, visbeidzot, sakām paldies Kronvalda Ata Durbes vidusskolai un Liepājas valsts 1.ģimnāzijai par plašo atsaucību.

 

Pirms laivot Vārtājas upi, šis varētu būt noderīgi arī TEV.

Cik daudz Tu zini par Vārtāju?
1. Vārtājas upe atrodas…
A. Rietumkursas augstienē
B. Dienvidkursas augstienē
C. Ziemeļkursas augstienē
D. Austrumkursas augstienē

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde A.
Vārtājas upe plūst pa Rietumkursas augstieni, kas atrodas starp Cīravu un Mazkalētiem.

2. Vārtājas upes sākums meklējams Sepenes ezerā, netālu no Skrundas. Upes kopgarums ir 64km. Tā tek cauri Vārtājas senlejai un tās baseinu (563 km2) veido vairāki nelieli ezeri, dīķi, strauti un upes. Nosauciet Vārtājas lielāko pieteku?
A. Virga
B. Birztala
C. Durbe
D. Trumpe

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde A.
Vārtājas lielākā pieteka ir Virgas upe. Tās garums ir 29km. Otra lielākā – Birztala (25km).

3. Zinātnieki noskaidrojuši, ka 18000 gadus atpakaļ Vārtājas senleju sedza ~1km bieza ledus kārta. Cik gados izkusa šī milzu ledus masa?
A. ~2000 gadu laikā
B. ~6000 gadu laikā
C. ~10000 gadu laikā
D. ~14000 gadu laikā

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde B.
Ledājs izkusa aptuveni 6000 gadu laikā. Kā liecina radioaktīvā oglekļa datējums, ledājs šajā teritorijā bija izzudis aptuveni pirms 12000 gadiem.

4. Vēsturiski Vārtājas senlejas sākumu veido Lāņupes, Trumpes un Durbes upes. Salīdzinot ar laikiem kad veidojās šī senleja, kādas izmaiņas skārušas šīs trīs upes?
A. Šobrīd šādu upju vairs dabā nepastāv
B. Šobrīd šo upju straume pagriezusies pretējā virzienā
C. Šobrīd šajās upēs vairs nesastapt zivis
D. Šobrīd šis trīs upes veido vienu upi

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde B.
Šodien Trumpe un Lāņupe, kā arī daži strauti un grāvji baro Durbes ezeru, no kura savu artavu ņem Durbes upe, kas ūdeņus aizplūdina pavisam pretējā virzienā kā senlaikos. Šīs upes mainījušas savu straumes virzienu.

5. Augstienē caur kuru plūst Vārtāja, augstākais punkts ir?
A. Letiņkalns
B. Krievukalns
C. Leiškalns
D. Zviedrukalns

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde B.
Krievukalns ir Rietumkursas augstākais punkts. Tas atrodas 189,5m virs jūras līmeņa.

6. Vārtājas upes gleznainās un lauksaimniecībai bagātās zemienes mēdz dēvēt arī par…
A. Lankām
B. Stepēm
C. Peļķēm
D. Palienēm

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde A.
Ražīgās Vārtājas zemienes mēdz dēvēt par lankām.

7. Vārtājas pilskalnā jeb Elkas kalnā reiz slējusies varenā Vārtājas pils, bet tās pakājē vairāku hektāru liela kuršu apdzīvota senpilsēta. 1260. gadā pils nodeg. Pie vainas ir…
A. Zibens
B. Nepareizi iekurts ugunskurs
C. Livonijas Ordenis
D. Elektrības īssavienojums

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde C.
Kā vēsta senās hronikas, pili nodedzina Livonijas Ordenis, atriebjoties par kuršu sagūstītajiem astoņiem vācu bruņiniekiem.

8. Par godu leģendām apvītajai Vārtājas pilij, sev nosaukumu ir ieguvis kāds…
A. Kuģis
B. Meteorīts
C. Kukainis
D. Augs

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde D.
Selekcionārs Juris Egle paša radītai bārkstainajai tulpei nosaukumu ir devis – „Vārtājas pils”.

9. Vārtājas pilskalnam un tur mītošiem kuršiem dziesmu veltījusi kāda pazīstama latviešu grupa. Šo muzikālo apvienību sauc…
A. Dzelzs Vilks
B. Skyforger
C. Iļģi
D. Auļi

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde B.
Savā dziesmā „Kurshi”, grupa Skyforger apdzied Vārtājas un Dzintares pilskalnu apdzīvoto kuršu drosmi.

10. Vārtājas upes krastā, Lejasmiķu mājās dzimis viens no pazīstamākajiem jaunlatviešu kustības pārstāvjiem – Kronvaldu Atis (1837-1875). Tieši šis izcilais valodnieks latviešu valodā ir ieviesis milzum daudz jaunvārdu. Viens no tiem ir…
A. Skolmeistars
B. Pasniedzējs
C. Skolotājs
D. Pedagogs

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde C.
Kronvaldu Atis latviešu valodā ieviesis tādus mums pazīstamus vārdus kā: kundze un kungs, dzejolis, glezna, zīmulis, raksturs, tēvija, vēsture. Un arī … skolotājs.

11. Kronvaldu Atis reiz teicis: „Tēvzeme un Brīvība – vissvētākie dārgumi virs zemes”. Pēc vairākiem gadu desmitiem šo atziņu „aizņemas”…
A. Jānis Rainis
B. Gustavo
C. Kārlis Ulmanis
D. Kārlis Skalbe

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde D.
Vecpiebaldznieks K.Skalbe iesaka Kronvalda Ata tēzi par Tēvzemi un Brīvību iekalt Brīvības piemineklī. Starpcitu, Kronvaldu Atis mūža nogali pavada Vecpiebalgā un tur arī ir apglabāts.

12. 18.gs. vidū tiek pabeigta Izriedes muižas kompleksa būvniecība. Tās parks kopā ar Vārtājas senlejas ainavu un vairākiem dīķiem tika uzskatīts par…
A. Senāko Kurzemes ainavu parku
B. Dārgāko Kurzemes ainavu parku
C. Gaumīgāko Kurzemes ainavu parku
D. Lielāko Kurzemes ainavu parku

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde A.
Izriedes muižas komplekss tiek uzskatīts par Senāko Kurzemes ainavu parku. Diemžēl 2011. gadā tiek nolemts Izriedes muižu nojaukt…

13. Pašā Vārtājas upes krastā, netālu no Kalētiem, atrodas kāds vairāku gadsimtu sens un aptuveni 1.5 metrus augsts robežu stabs. Tas reiz norādīja robežas kādām zemēm?
A. Kuršu zemēm
B. Livonijas ordeņa zemēm
C. Kolhozu zemēm
D. Muižnieku zemēm

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde D.
Robežstabs jeb majorāta robežu atzīme norādīja Kurzemes muižnieku mantoto zemju robežas. Latvijas teritorijā ir apzināti tādi trīs un viens no tiem joprojām apskatāms Vārtājas upes krastā. 

14. Vārtājas upi, īsi pirms tās satekas ar Virgas upi, šķērso viena no vecākajām Latvijas dzelzceļa līnijām. Tā izbūvēta 1871. gadā. Šī līnija savienoja Liepāju ar Kašadori. Kur atrodas Kašadori pilsēta?
A. Krievija
B. Baltkrievija
C. Ukraina
D. Lietuva

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde D.
1871. gadā būvētā dzelzceļa līnija savienoja Liepāju ar Kašadori pilsētu Lietuvā.

15. Bunkas pag., Vārtājas kreisajā krastā atrodas dzejnieka Alfrēda Krūkļa (1921 – 2003) dzimtās mājas „Būdnieki”. Šobrīd šo vietu rotā vien veca mežābele, kurai pats dzejnieks reiz veltījis dzejoli. Iedvesmojoties no šī dzejoļa, dziesmu saraksta…
A. Imants Kalniņš
B. Renārs Kaupers
C. Zigmārs Liepiņš
D. Raimonds Pauls

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde D.
Dziesmai „Kam ziedi, mežābele” vārdu autors ir Alfrēds Krūklis, mūzikas – Raimonds Pauls. A.Krūklis ir vārdu autors arī tādām pazīstamām R.Paula dziesmām, kā „Mežrozīte” un „Sens ir tas stāsts”.

16. 20.gs. beigās nolemj atjaunot II pasaules kara laikā nopostīto Priekules ev.lut. baznīcu. Baznīca kā dāvinājumu saņem Vārtājas upē atrastu…
A. Altārgleznu
B. Dievmātes statuju
C. Koka krustu
D. Zvanu

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde D.
1998.g. Priekules baznīcas tornī uzliek zvanu, kas patiesībā ir Krogzemju kapu zvans. Zvans ilgu laiku bija glabājies Krūtes baznīcā, bet pirms tam – izcelts no Vārtājas upes dzelmes.

17. Vārtājas un Bārtas upju satekas vietā atrodas pilskalns. 70jos gados veiktie izrakumi apstiprināja, ka šo vietu blīvi apdzīvojuši kurši. Mūsdienās no koka izgrebtā un pilskalna pakājē uzstādītā piemiņas zīme liecina, ka šeit ir…
A. Dižkrūtes pilskalns
B. Kuršu pilskalns
C. Vārtājas pilskalns
D. Krūtes pilskalns

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde C.
Krūtes pilskalna pakājē kļūdaini ir uzstādīta tūristus maldinošā „Vārtājas pilskalns” atzīme.

18. Aptuveni 2 km pirms Vārtājas ietekas Bārtā, sastopama viena no interesantākajām vietām ūdenstūristiem – sagruvušo Aizkrūtes ūdensdzirnavu krāces. Kas sagrāva reiz varenās ūdensdzirnavas?
A. Pavasara pali
B. Vācu armija
C. Iereibis traktorists
D. Mežabrāļi

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde B.
19.gs. sākumā celtās ūdensdzirnavas 1944.gadā saspridzina vācu karaspēks. Aptuveni 170 gadus atpakaļ te tika malti graudi, grūbas, manna, kārsta un šķeterēta vilna, velta vadmala. Tā kā šīs bija vienas no lielākajām apkārtnē, dzirnavas bija ļoti nozīmīgas vietējiem iedzīvotājiem.

19. Vārtājas upē un tās krastos 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā norisinājās aktīva saimnieciskā darbība. Uz upes atradās vairākas ūdensdzirnavas un spēkstacijas. Pašu upi šķērsoja pasta lielceļi un dzelzceļa maģistrāle. Upes krastos atradās vismaz seši…
A. Naudas maiņas punkti
B. Kempingi
C. Zirgu tirgi
D. Krogi

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde D.
Vēl 20.gs. sākumā, Vārtājas upes krastos darbojās vismaz seši krogi: Dzirnavkrogs, Baltaiskrogs, Buļļukrogs, Paplakaskrogs, Kalnakrogs, Lejaskrogs. Iespējams, krogu bijis arī vairāk.

20. Līdz 10.gadsimtam Vārtājas ūdeņos bez kuršu laivām varēja sastapt arī…
A. Vikingu laivas
B. Sofijas laivas
C. Vācu ordeņa laivas
D. Bambusa laivas

atbilde zemāk (brīvo laukumu iezīmēt ar kursoru)

Atbilde A.
Līdz 10. gadsimtam patstāvīgi „ciemiņi” kuršu zemēs ir Vikingu flote.